Ondergewicht

Ondergewicht betekent dat je minder weegt dan goed is voor je gezondheid. Je bent dan te licht voor je lengte. Er is sprake van ondergewicht bij een Body Mass Index (BMI) lager dan 18,5 en een middelomtrek kleiner dan 79 cm bij mannen en 68 cm bij vrouwen.

Ondergewicht kan verschillende oorzaken hebben denk aan;

  • een gebrek aan eetlust
  • kauw- en of slikproblemen
  • slecht werkende darmen

In sommige gevallen speelt leefstijl daar een rol bij denk bijvoorbeeld aan wanneer mensen geen tijd nemen om rustig te eten of een ziekte (eetstoornis of depressiviteit). Zo brengt ondergewicht ook allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee, denk aan een tekort aan essentiële voedingsstoffen, je voelt je snel moe, futloos, lusteloos, een achteruitgang van je afweer en in je conditie.

Wat kan de diëtist voor jouw betekenen?

Samen kijken we naar jouw huidige voedingspatroon en zullen aanpassingen doen waar nodig. We zullen kijken naar meer energierijkere voedingsmiddelen en meer eetmomenten zodat je op een gezonde manier in gewicht aan gaat komen.

Wanneer contact opnemen?

  • Als je een BMI lager dan 18,5 hebt
  • Als je door ziekte of om andere redenen veel bent afgevallen en wilt aankomen