Wanneer naar de diëtist?

Veel mensen denken bij een diëtist aan afvallen en strenge diëten, iets wat best begrijpelijk is gezien het feit dat de mens steeds dikker wordt. Naast het hebben van overgewicht zijn er nog een hoop andere redenen waarom u behandeld kunt worden door een diëtist. Te denken aan de hiernaast getoonde ziektebeelden of klachten;

BEGELEIDING

Tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) van 60 minuten zal ik het één en ander aan u vragen zodat ik een duidelijk beeld van u ga krijgen qua persoon maar ook op voedingsgebied. Daarnaast zullen we samen gaan kijken naar uw wensen en mogelijkheden. Hieruit zal een persoonlijk behandelplan en een voedings/dieetadvies op maat volgen. Tijdens de vervolgconsulten van ongeveer 15 – 30 minuten zullen we samen kijken hoe het gegaan is de afgelopen periode en wat uw ervaringen zijn geweest na het aanpassen van uw voeding. Eventueel kunnen we waar nodig het advies aanscherpen.

Tarieven

Intakegesprek                   60 minuten                 € 70,-

Vervolgconsult lang          30 minuten                € 30,-

Vervolgconsult kort           15 minuten                € 15,-

 

Diëtistenpraktijk Lisette Stil kan ook bij u aan huis komen

Intakegesprek                    60 minuten               € 90,-

Vervolgconsult lang          30 minuten                € 50,-

Vervolgconsult kort          15 minuten                € 35,-

 

Gezondheidscheck           15 minuten                € 15,-
(wegen, bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol)

Alleen wegen                     5 minuten                €   5,-

 

Vergoeding

De diëtist wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt bij de diëtist terecht met en zonder verwijzing van een arts. Dit verschilt per verzekeraar. Deze zorg komt wel ten laste van uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Sommige zorgverzekeringen hebben ook nog diëtetiek in de aanvullende zorgverzekering. 

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt via de basisverzekering door alle zorgverzekeraars. Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Houdt wel rekening met je eigen risico.

Wanneer de diëtist geen contracten afsluit kan zij wel cliënten behandelen. Zij bepaalt dan het eigen tarief en stuurt de cliënt een factuur die hij/zij aan de diëtist betaalt. De cliënt kan deze rekening na betaling indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekering en de soort polis ontvangt de cliënt al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding. De diëtist is verplicht de tarieven die hij hanteert inzichtelijk te hebben voor de cliënt.

Contractvrije diëtist wat houdt dat in?

Gebruik maken van diëtetiek uit de aanvullende verzekering kan alleen nadat de 3 uur uit de basisverzekering zijn verbruikt. Het declaratieproces van diëtetiek uit de aanvullende verzekering verloopt op dezelfde wijze als uit de basisverzekering.

Directe toegankelijkheid
Een verzekerde kan gebruik maken van directe toegang, en kan de zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Directe toegankelijkheid wordt vergoed door de basisverzekering en gaat ten laste van het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland, staan directe toegang niet toe, er is dan een verwijzing van een arts vereist.

LIDMAATSCHAP

Diëtistenpraktijk Lisette Stil is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De NVD is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. Zij hebben als doel het vakgebied Voeding en Diëtetiek in Nederland te bevorderen. Daarnaast staat Diëtistenpraktijk Lisette Stil ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg).

Wat is het verschil tussen een diëtist, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige, voedingstherapeut en een voedingscoach, leefstijlcoach of leefstijlprofessional? Klik op de link hieronder en het verschil ziet u in een oogopslag.

De diëtist is de specialist in voeding- en dieetadviezen