Contractvrije diëtist

Werken als contractvrije diëtist, waarom en wat betekent dat voor u als cliënt?
Net als ieder andere zorgverlener staat de cliënt centraal en wil ik goede persoonlijke zorg bieden aan mijn cliënten. Ik wil dan ook alles goed geregeld hebben zowel voor u als cliënt, als voor mijzelf.

De titel diëtist
In juli 2009 heb ik mijn diploma Voeding en Diëtetiek behaald aan de Hogeschool van Amsterdam en mag ik sinds die tijd de beschermende titel Diëtist dragen. Sinds april 2013 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, ‘Diëtistenpraktijk Lisette Stil’ en heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Nederlandse Vereniging van diëtisten (NVD). In mijn praktijk begeleid ik mensen voor voeding- en dieetadviezen.

Contractvrij, wat houdt dit in?
Een contractvrije diëtist heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Als diëtist kan je besluiten of je wel of niet een contract aangaat met zorgverzekeraars. Beide keuzes hebben zo z’n voor- en nadelen voor zowel de diëtist als de cliënt. Door contractvrij te werken neem ik bewust afstand van de toenemende invloed van zorgverzekeraars op mij als beroepsbeoefenaar. Dit resulteert onder andere in;

  • meer tijd en persoonlijke aandacht voor de client
  • het scheelt enorm veel administratieve handelingen

Het verschil zit hem met name in het afhandelen van de facturen. De factuur die u als client ontvangt betaalt u in eerste instantie zelf en is in eerste instantie voor uw eigen administratie. Na betaling (binnen 14 dagen na de eerste afspraak) van die factuur kan ik een gespecificeerde factuur voor u maken zodat u die zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket van u als client wordt een deel van het consult vergoed. Vaak is dit 75% en soms zelfs 100%.

Bij mij als contractvrije diëtist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, volgens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de behandeling. Zo kan ik als diëtist zelfstandig samen met u als cliënt het behandeltraject (diagnostiek, verwijzing, samenwerking en behandelkeuze) bepalen. Daarnaast is er inzicht in wat betaald wordt en waarom: transparantie in de kosten en behandeling. Verder is privacy voor mij een heel erg belangrijk aspect. Deze waarborg ik en ik deel in geen enkel geval cliëntgegevens met de zorgverzekeraar. Dit is bij een diëtist met zorgcontracten wel het geval; alle gegevens worden gedeeld.

Naar de (contractvrije) diëtist? Een stappenplan
De diëtist is sinds 2013 vrij toegankelijk. Dit houdt in dat je zonder verwijzing van de huisarts een afspraak kunt maken. Wel kan het zijn dat tijdens de intake naar voren komt dat je bijvoorbeeld symptomen hebt van een bepaalde allergie of een ander ziektebeeld. De diëtist kan dan vragen om alsnog eerst naar de huisarts te gaan om dit te onderzoeken en een verwijsbrief te regelen. Zo kunnen we een goede, veilige start maken.

  • Standaard wordt er 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek.
  • Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken (dit geldt voor alle bezoeken aan welke diëtist dan ook).
  • Aanvullend verzekerd? Dan worden er meer uren vergoed. Deze uren worden vergoed wanneer het eigen risico is opgemaakt en de vergoeding vanuit de basispolis is verbruikt.

Neem dus eerst contact op met uw zorgverzekeraar en vraag goed na hoeveel u vergoed krijgt wanneer u besluit naar een contractvrije diëtist te gaan. Controleer bij uw zorgverzekeraar:

-Hoeveel krijg ik vergoed en hoe zit het met mijn eigen risico?
-Hoeveel tijd/euro komt vanuit de basis en hoeveel vanuit de aanvullende verzekering?

Vervolgens maakt u een overweging voor uzelf wat haalbaar is, wat uw wensen zijn en het beste bij u past.

De gecontracteerde diëtist lijkt misschien goedkoper omdat er meer vergoed wordt, maar houd er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken (dit geldt voor alle diëtistische consulten bij welke diëtist dan ook). Ook worden er extra kosten voor administratietijd bij de gecontracteerde diëtist in rekening gebracht. Dit zit inbegrepen in de prijs van een contractvrije diëtist. Deze wordt pas achteraf via de zorgverzekeraar gefactureerd bovenop de gemaakte consulturen. De cliënt betaald dus uiteindelijk óók voor de indirecte tijd. Denk aan: vormgeven van een persoonlijk voedingsadvies uitwerken van overige vragen, rapportages/verslagleggingen aan de zorgverzekeraar en online administratie. Bij deze genoemde diensten geeft een gecontracteerde diëtist geen inzicht in de gemaakte kosten. De rekening gaat direct naar de zorgverzekeraar en u ontvang hem achteraf.