Nederlanders zijn iets meer gaan sporten het afgelopen jaar

POSTED BY Lisette Stil | feb, 07, 2015 |

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de rapportage Sport 2014 uitgebracht. Enkele opvallende cijfers:

– Het aandeel Nederlanders dat wekelijks aan sport doet, is de afgelopen 10 jaar licht gestegen (van 52% naar 56%).
– Een kwart van de bevolking doet niet of nauwelijks aan sport. Lager opgeleiden sporten minder dan hoger opgeleiden.
– Tweederde van de Nederlanders beweegt voldoende.
– 45% van de Nederlanders is lid van een sportvereniging of sportschool. Maar steeds vaker sporten mensen alleen of in zelf georganiseerde groepjes.
– 11% van de Nederlanders is actief als vrijwilliger in de sport.

Bron: Nieuws voor Diëtisten